...

De telematicapremie voor 2014 is goed voor een bedrag van 817,2 euro. Ze wordt nog toegekend volgens de oude criteria - dat is dat u een van de erkende softwarepakketten voor huisartsen gebruikt. (Zonder dat dit 'gebruik' evenwel wordt gemeten.)Om de aanvraag in te dienen, genereert u het aanvraagformulier met uw EMD-pakket, en laadt u dat dan op met MyRiziv. De details vindt u op de betreffende Riziv-pagina. Het Riziv vraagt om uw rekeningnummer nog eens te controleren.De aanvraag kunt u indienen vanaf 12 mei a.s. Lukt dat niet meteen, geen paniek. Zolang het maar lukt voor eind april volgend jaar.Het is wellicht de laatste keer dat u de telematicapremie op deze manier kunt aanvragen. Volgens het akkoord artsen-ziekenfondsen moet de premie vanaf 2016 worden geïntegreerd in de praktijktoelage. De Nationale Commissie is volop bezig de criteria voor de toekenning van het bedrag uit te werken.