...

Eerst nog even de voorwaarden waaraan u moet voldoen om op de telematicapremie aanspraak te kunnen maken:• U bent een erkend of kandidaat-huisarts• U gebruikt in het jaar waarop de premie betrekking heeft (volledig jaar of een gedeelte ervan) een softwarepakket voor het beheer van uw globaal medische dossiers. Alleen de softwarepakketten die aanvaard zijn door de medicomut komen in aanmerking. U kan de lijst raadplegen op de website van eHealth.Enkel elektronischDe premie aanvragen kan enkel elektronisch, aan de hand van een aanvraagformulier dat u in uw softwarepakket aanmaakt.Dat formulier dient u op te laden in een door het Riziv aangeboden webmodule 'online aanvragen van Riziv -vergoedingen'. U vindt die webmodule door in het online beheer van uw identificatie- en financiële gegevens (MyRiziv) te kiezen voor 'Premieaanvraag'. Om een maximale bescherming van uw gegevens te waarborgen, kan u hier enkel toegang toe krijgen via uw elektronische identiteitskaart of burgertoken.Termijnen?Het elektronisch aanvraagformulier voor de premie van 2012 moet u uiterlijk op 31 december 2013 in de webmodule opladen. Voor de premie van 2013 kan u de aanvraag indienen vanaf 1 mei 2013 tot uiterlijk 30 april 2014.U ontvangt de premie binnen de drie maanden nadat u een geldig aanvraagformulier via de Riziv-webmodule hebt opgeladen.