...

(Update van het krantenartikel: het totale bedrag van eigen bijdragen door de patiënt is gedaald tegenover 2019. De studie onderscheidt ook andere 'supplementen' dan ereloonsupplementen.)Laten we met het laatste beginnen. De Nationale Commissie nam kennis van de resultaten van het experiment met teledermatologie. Dat wordt positief beoordeeld, al zijn er nog een aantal knelpunten. Op dit moment is het experiment afgesloten, maar de bedoeling is om het systeem terug op te starten. Volgens dr. Roel Van Giel (AADM) komt het er op aan dat teledermatologie in 2023 minstens al in de begroting wordt opgenomen om een doorstart - met verbeteringen - in de loop van dat jaar mogelijk te maken.Dr. Michel Creemers (Kartel/ASGB) meldt dat er nieuwe nomenclatuurnummers komen in de plaats van de huidige pseudocodes voor het teleconsult. Daarbij zullen er nieuwe tarieven worden gehanteerd, zoals eind vorig jaar uitgewerkt door de werkgroep van Bart Demyttenaere. Maar het plafond van vier videoconsultaties en vier telefonische consultaties zou vervallen. Op de volgende Commissie zal overigens het voorstel van de reflectiegroep van de professoren Ann Van den Bruel en Jean-Luc Belche besproken worden. Een werkgroep legde criteria vast voor het openhouden van de huisartsenwachtpost gedurende de week. Dokter Creemers - lid van de werkgroep - staat achter het voorstel. Wachtposten die in de week willen openblijven, kunnen binnenkort een aanvraag indienen. De 14 wachtposten die nu al op gewone werkdagen open zijn, krijgen de garantie dat ze tot eind van dit jaar kunnen openblijven. Pas voor volgend jaar komt er een aftoetsing aan de nieuwe criteria."De criteria kunnen misschien nog worden bijgeschaafd. Maar het is belangrijk om zo snel mogelijk het beschikbare budget aan te spreken en dat geld op de begroting niet te laten verloren gaan", aldus dr. Creemers. Volgens dr. Van Giel moet vooral het puntensysteem dat aan de criteria is gekoppeld snel geëvalueerd worden en eventueel nog worden bijgestuurd.Er stonden overigens ook een aantal specifieke dossiers op de agenda. Groen licht was er voor de huisartsenwachtposten Molenland (Tielt), Midden West-Vlaanderen en Schelde en Leie (Deinze). Ook het dossier Huisartsenwachtpost Westhoek (Ieper) wil het Riziv goedkeuren - maar eerst moet de situatie worden uitgeklaard tussen de juristen van het Riziv en die van de Bvas. Er is een betwisting over hoe de onthoudingen in het stemresultaat binnen de wachtdienst worden verrekend. Het IMA rekent dat Belgische patiënten in de 100 ziekenhuizen van het land in 2020 meer dan een miljard eigen bijdragen betaalden. Dat in vergelijking met de 5,65 miljard uitgaven die door de ziekteverzekering worden terugbetaald. Een goede helft van de uitgaven voor rekening van de patiënt zelf gaat naar de artsen - 510 miljoen. Tegenover 2019 is is het totale bedrag gedaald, maar de inviduele bijdragen van de patiënten vertonen een opwaartse trend.Dokter Marc Moens (Bvas) plaatst een aantal kanttekeningen. 2020 was een uitzonderlijk jaar; dat maakt vergelijking met andere jaren moeilijk. Het IMA onderzoekt niet wat de bron is van het probleem. Stijgen ereloonsupplementen vooral omdat ziekenhuizen hun toenemende kosten via de artsen proberen te recupereren? Ook vindt Moens dat onvoldoende het onderscheid wordt gemaakt tussen de echte ereloonsupplementen en uitgaven die aan de patiënt gefactureerd worden omdat ze niet door de ziekteverzekering gedekt zijn.