...

Gebruik antibiotica zoals voorgeschreven en enkel als het noodzakelijk is. Deze boodschap wil de Belgische commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid (BAPCOC) aan de bevolking overbrengen met radiospots, folders maar ook met de speciale strip 'Tante Biotica' van Suske en Wiske."Er bestaat in België een verkeerd antibioticagebruik", betreurde minister De Block. Ze herinnerde eraan dat antibiotica enkel werkzaam zijn bij bacteriële infecties en niet voor virale aandoeningen zoals griep, verkoudheden of bronchitis.Sinds 2000, het jaar van de eerste sensibiliseringscampagne, is het ambulant antibioticagebruik in ons land met 36% gedaald. De daling is sinds 2006-2007 echter gestopt. Het antibioticumverbruik in de ziekenhuizen is met 5,6% gestegen van 2007 tot 2013. Zo blijft België een van de slechtere leerlingen, met de zesde plaats in de Europese rangschikking van het antibioticaverbruik. Opmerkelijk: in België wordt bijna drie keer zoveel antibiotica ingenomen als in Nederland.Het gevolg van dit niet aangepaste gebruik is dat de bacteriën steeds resistenter worden, wat een reëel gevaar betekent voor de volksgezondheid, benadrukte minister De Block. "Volgens de slechtste scenario's beschikken we binnenkort niet meer over actieve antibiotica. Infecties die we vandaag perfect kunnen verzorgen, kunnen dat in de toekomst misschien niet meer zijn. Chirurgische ingrepen, kankerbehandelingen en transplantaties kunnen zeer gevaarlijk worden als gevolg van het inherente infectierisico", brengen BAPCOC en de minister in herinnering.De professionelen in de gezondheidszorg worden opgeroepen om de eerstelijnsacteurs van de campagne te worden. "De huisarts volgt een patiënt vaak van de wieg tot het graf. Zij hebben een zeer grote invloed op hun patiënten wat het gebruik van antibiotica betreft", aldus Maggie De Block. De huisartsen, pediaters en apothekers zullen in het kader van de campagne sensibiliseringsmateriaal ontvangen om hun patiënten beter te informeren.Het tweede deel van de campagne zal volgen tijdens de grieppiek, want die komt overeen met de gebruikspiek van antibiotica.De regering heeft van de bestrijding van resistente bacteriën een prioriteit gemaakt. BAPCOC, dat zorgt voor de concrete invulling van de overheidsaanpak, mikt op termijn naar een verlaging van het totale antibioticaverbruik, van nu 800 voorschriften per 1.000 inwoners per jaar naar 600 voorschriften tegen 2020 en naar 400 voorschriften tegen 2025. Tegen 2020 wil BAPCOC het diergeneeskundig antibioticumgebruik met de helft doen dalen.