...

Het nieuwe KB over Impulseo III is nog steeds niet in het Staatsblad verschenen. Toch zou het op 1 april in werking treden; de termijn voor het indienen van aanvragen verandert bijgevolg niet. Rufy Baeke (SVH): "Geen reden tot paniek dus. Wat wél steekt, is de regeling voor 2007."Er rijzen vragen bij het uitblijven van duidelijkheid over Impulseo III. Dokter Baeke (SVH): "Ook onze leden hebben vragen, maar wij kunnen hen niet helpen. Het Participatiefonds lost niets, zelfs niet of de Raad van State zijn advies al heeft overgemaakt. Vermoedelijk verschijnt het KB pas op 1 mei, een maand later dan voorzien, maar het zou wel op 1 april van kracht worden." Voor de aanvragen blijft dezelfde termijn gelden: tot eind juni. Geen paniek dus.Het SVH betreurt wel dat de terugwerkende kracht voor de tegemoetkoming voor soloartsen maar tot 2008 teruggaat. "Volgens het KB van 2008 over Impulseo II mochten samenwerkende huisartsen een aanvraag indienen voor 2007. De uitbreiding naar soloartsen zou dus ook zo ver moeten teruggaan. Maar al bij al zijn we tevreden dat er een uitbreiding is gekomen." Toch hoopt Baeke dat het Impulseosysteem in de toekomst volledig vervangen wordt door een substantiëlere praktijktoelage. "Schaf Impulseo af en geef artsen met minimum 1.250 patiëntencontacten per jaar een hogere praktijktoelage, met als enige voorwaarde dat ze het geld in de praktijk investeren. Als de Vlaamse gemeenschap in 2014 de bevoegdheid krijgt over Impulseo, zullen wij er opnieuw op aandringen om ook de discriminatie a rato van het soort praktijkhulp te stoppen."