...

Vooreerst zegt het SVH een 'sterke pleitbezorger' te zijn van de RDB om de huisartsgeneeskunde zo toegankelijk mogelijk te maken. In de praktijk, zo merkt het syndicaat op, ontbreken echter een aantal noodzakelijke randvoorwaarden. Het statuut van 'chronische zieke' valt bijvoorbeeld niet te verifiëren via MyCareNet -dat bovendien vaak onbereikbaar is. Het gevolg is dat de huisarts opgezadeld wordt met extra administratieve belasting, risico's op niet-uitbetaling enzoverder. Weliswaar kunnen tarificatiediensten een deel van de MyCareNet-problemen opvangen maar daaraan hangt dan wel weer een prijskaartje. "Staat dit niet in schril contrast met de vergoeding die de ziekenfondsen ontvangen voor het afhandelen van uitbetalingen," haalt het SVH uit. En het is ook niet bepaald een stimulans dat huisartsen die de RDB toepassen vaak weken mogen wachten op hun vergoeding.OplossingenOm de toepassing van de regeling derde betaler vlot te trekken, schuift het SVH een aantal oplossingen naar voren. Het al dan niet toepassen ervan dient wel steeds op vrijwillige basis beslist te worden binnen de vertrouwensrelatie tussen huisarts én patiënt. Zeker is dat het systeem de huisarts niet extra administratief mag belasten. Bovendien moet de afhandeling "vlot digitaal" verlopen. Overigens is de best denkbare incentive een snelle, volledige betaling binnen de week. Verder vindt het SVH dat er duidelijkheid moet komen over de hoogte van een 'correct remgeld'. "De één-euroslogan degradeert de huisartsgeneeskunde tot hamburgergeneeskunde", vindt het syndicaat."De ziekenfondsen zijn ervan overtuigd dat zij de enigen zijn die de sociale nood kunnen inschatten. We treden hun standpunt bij dat sociale maatregelen via de RDB georganiseerd kunnen worden. Maar zijzelf moeten dan wel instaan voor de remgeldinning. Zo kunnen ze zelf de hoogte van het remgeld bepalen. Dat heeft enkel maar voordelen. Doordat de remgeld-controle bij de artsen wegvalt kunnen de ziekenfondsen hun eigen kosten drukken. Verlost van de remgeldperikelen vervalt bij de huisarts ook het risico op een geneeskunde aan twee snelheden. En tot slot krijgen de ziekenfondsen een duidelijker zicht op wie wel en wie geen remgeld kan betalen. Dat opent dan weer de poort naar oplossingen zoals budgetbegeleiding", aldus nog het SVH.