...

Onkelinx heeft een ontwerp van koninklijk besluit klaar om homeopathie te erkennen. In de kamercommissie Volksgezondheid werd er heftig over gedebatteerd. Ook het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH) mengt zich in de discussie. Onkelinx neemt het standpunt van de homeopaten zelf als basis en zet zowel de universiteiten als de volledige artsengroep in hun hemd, is de teneur.Het syndicaat wijst erop dat de wetenschappelijk erkende en aanvaarde geneeskunde steeds strenger getoetst wordt aan evidence-based regels. "Homeopathie, waarvoor nog geen enkel wetenschappelijk bewijs werd geleverd, zou nu een erkenning krijgen waardoor de poort naar terugbetaling van onwetenschappelijke werkmethoden wordt opengezet. Wij betreuren dat en vinden het onverantwoord."Het SVH roept alle partijen op om het KB niet te laten passeren.