...

Het nieuwe BVR werd voor de tweede keer aan de Vlaamse Regering voorgelegd, nu met het advies van de Raad van State. De goedkeuring van het Besluit dat 'eerstelijnszorgaanbieders' ondersteunt is nu definitief.Het besluit creëert een Vlaams regelgevend kader voor de ondersteuningsmogelijkheden, vertrekkende van de bestaande, voormalig federale Impulseo-regelgeving. Specifieke accenten om interdisciplinaire samenwerking te stimuleren en de zorgcapaciteit te optimaliseren zijn toegevoegd.De Vlaamse regering wil daarbij samenwerkingsverbanden aanmoedigen, en meteen inzetten op een kwaliteitsdenken binnen die verbanden.Het besluit breidt ook de opdrachten van de huisartsenkringen uit die, zo zegt de toelichting, een belangrijke rol opnemen binnen de zorgraden van hun eerstelijnszone.Tegelijk creëert het een basis voor de verzameling van gegevens van Vlaamse huisartsenpraktijken. ZorgradenDe Vlaamse Regering keurde daarnaast vrijdag een subsidie van 2,48 miljoen euro goed voor de zorgraden - om hun organisatie aan te passen en hun werking te verbeteren. De Zorgraden moeten een open organisatienetwerk worden waar plaats is voor alle eerstelijnszorgaanbieders in hun eerstelijnszoneDat is inclusief de voorzieningen die gesubsidieerd worden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en het Vlaams Agentschap Opgroeien.De Zorgraden moeten een code voor goed bestuur uitwerken en zich voorbereiden op de toekomst via concrete casussen rond palliatieve zorg, levenseindezorg en organisatiebeheer.Nog een aantal van de andere beslissingen