...

Over het algemeen wordt aangenomen dat Vlaamse huisartsen meer vasthouden aan de verplichte (nachtelijke) wachtdienst dan Franstalige artsen. 'La nuit profonde' zou er voor onze Franstalige landgenoten te veel aan zijn. Vooral in Wallonië gaan steeds meer stemmen op om patiënten 's nachts naar de spoed te verwijzen.Artsenkrant nam de proef op de som en legde de vraag online voor aan de lezers. Een kleine 700 huisartsen reageerden: 399 Nederlandstalige en 278 Franstalige. De resultaten ziet u in de figuur.Geen huisartsenpermanentie?Wat blijkt? Meer Vlaamse huisartsen dan Franstalige collega's lijken volgens onze enquête gewonnen voor het afschaffen van de nachtelijke wachtdienst. Terwijl 40% van de Vlaamse huisartsen vindt dat je de patiënten evengoed naar de spoed kunt doorverwijzen, is maar 31% van de Franstalige huisartsen het daarmee eens. Ook is een Vlaamse meerderheid (58%) van mening dat een wachtarts niet noodzakelijk een huisarts moet zijn, terwijl bij Franstalige artsen een nipte meerderheid (51%) nog wel dat principe huldigt.Maar de 'mythe' van de Vlaamse vasthoudendheid houdt wel gedeeltelijk stand: de voorstanders van de verplichte wachtdienst staan dubbel zo sterk in Vlaanderen als in Franstalig België. Nog 31% van de Vlaamse huisartsen zijn voorstanders van een verplichte wachtdienst, tegenover 14% van de Franstaligen. In Wallonië is meer dan de helft (55%) voorstander van een vrijwillige wachtdienst - in Vlaanderen vindt 30% dat je de huisartsenwachtdienst moet behouden, maar dat de deelname vrijwillig moet zijn.Uit analyse van de cijfers blijkt ook dat een andere mythe moet sneuvelen: vooral de jongere artsengroep wil de verplichte wachtdienst behouden. Huisartsen ouder dan 40 jaar en mannelijke artsen tussen 50 en 60 vinden dat patiënten 's nachts maar naar de spoed moeten gaan.Onze enquête peilde ook naar wat artsen vinden van het honorarium voor nachtelijke prestaties en wat hen het meeste dwars zit bij patiënten die ze in de loop van de nacht zien.Meer details leest u in Artsenkrant vandaag.