...

Geweld tegen artsen en andere zorgverleners wordt voortaan zwaarder bestraft. Hopelijk heeft dat een ontradend effect want het aantal delicten tegen beroepen van openbaar nut nam de voorbije jaren exponentieel toe. De onlangs gecarjackte dokter Vandebuerie is intussen gelukkig aan de beterhand.De Kamercommissie Justitie keurde begin november de mozaïekwet voor Justitie goed. Daardoor verdubbelen binnenkort de maximumstraffen voor geweld tegen bepaalde beroepsgroepen van algemeen nut. Het gaat dan om artsen, apothekers, maar ook leraars, cipiers, kinesisten, postbodes en brandweerlui. De verdubbeling geldt enkel voor straffen korter dan vijf jaar. Krijgt de dader een straf die langer is, dan komt er gewoon vijf jaar extra bij.Het is de tweede keer dat de straffen voor geweld tegen nutsberoepen worden verzwaard. Maar de eerste keer, in 2006, had dat duidelijk geen ontradend effect, want het aantal geweldsdelicten tegen deze beroepsgroepen is de laatste jaren exponentieel gestegen.De correctionele parketten noteerden in 2010 en 2011 exact 1.933 zaken, veroorzaakt door 2.233 verdachten. Nu, in 2012, blijkt dat zowat vier op de tien van die gevallen zonder gevolg zijn geklasseerd. Bijna evenveel zaken hebben echter wel geleid tot vervolging en/of veroordeling. Dat lijkt misschien niet veel, maar het is meer dan bij andere misdrijven.Helft gestraftDe voornaamste reden waarom parketten niet vervolgen, is dat vervolging buiten verhouding tot het misdrijf zou staan. Maar soms gaat het ook om een dader met een blanco strafregister die nog een kans krijgt. In een aantal gevallen wordt er geseponeerd omdat er onvoldoende bewijs is (14,5%) of omdat de dader onbekend is (8,3%).In ruim de helft van de veroordelingen werd de dader een effectieve straf opgelegd. Slechts in 1,49% van de zaken volgde er een vrijspraak.Dr. Vandebuerie aan de beterhandDokter Francis Vandebuerie, de huisarts uit Harelbeke die enkele weken geleden het slachtoffer werd van een brutale carjacking, is aan de beterhand. De dokter liep bij de overval een dubbele schedelbreuk op en werd met spoed geopereerd. Hij verkeerde dagenlang in een kunstmatige coma."Hij is nu wakker, hij begint te bewegen en opent de ogen", vertelt mevrouw Vandebuerie opgelucht aan Artsenkrant. Voor de praktijk is ze nog steeds op zoek naar een vervanger. Geïnteresseerde huisartsen kunnen contact opnemen op het nummer 056-70.55.44.Van de daders van de overval is er nog steeds geen spoor. Als ze gevat worden, zal de aangekondigde strafverzwaring op hen wellicht niet van toepassing zijn, aangezien dokter Vandebuerie niet werd overvallen tijdens de uitoefening van zijn beroep, maar na afloop van een avondje uit in de bioscoop.