...

Ze bestaan haast niet meer, de huisartsen die de stapels paperassen, attesten en formulieren nog met de glimlach afhandelen. Een grote meerderheid ergert zich dood aan de overdaad aan regels en dwingend papierwerk die hen al te vaak afhoudt van datgene waar ze voor opgeleid zijn: patiënten verzorgen. Paraplu-attestenHet onderzoek van de Koning Boudewijnstichting (KBS) heeft de verdienste om nog eens de aandacht te vestigen op dat nijpende probleem. De enquête verliep met medewerking van onze lezers. Het hoogst op de frustratielijst staan de zogenaamde 'paraplu-attesten', gevolgd door sociale attesten. De beruchte Bf-formulieren en allerlei attesten voor school en sport maken het plaatje compleet.In oktober belooft de KBS met concrete oplossingen voor de dag te komen. Dat wordt tijd ook want de omvang van de papiermolen is nu wel voldoende in kaart gebracht. Amper drie jaar geleden bracht een wetenschappelijk onderzoek van Artsenkrant en de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) aan het licht dat een huisarts gemiddeld tien uur per week bezig is met administratieve verplichtingen. Een patiëntencontact kost u gemiddeld meer dan zeven minuten aan papierwerk, zo bleek.Vinger op de wondeDe administratieve overbelasting kwam ook zijdelings ter sprake in een KCE-rapport over burn-out bij huisartsen. Op zich allemaal interessant. Maar wat hebben huisartsen eraan dat DAV, KBS en KCE elk op hun beurt en zonder onderlinge ruggenspraak de vinger op de wonde leggen? Het multipliceren van in se hetzelfde onderzoek brengt weinig nieuws bij. We weten het onderhand wel: de administratieve overlast in de huisartsenpraktijk neemt onaanvaardbare proporties aan.Het is de hoogste tijd voor daden. Het beeld van de huisarts die bezwijkt onder het papierwerk zet namelijk een domper op alle campagnes om het beroep aantrekkelijker te maken. Met nog een rondje 'Kurieren am Symptom' komen we er niet. Wat we nodig hebben, zijn maatregelen die de druk voelbaar verlichten. En dat vergt een grondige mentaliteitswijziging.Q & A ?Attesten en papieren zijn een symptoom van wantrouwen. Zoals de vroegere minister van Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne al zei: "Dokters worden gewantrouwd tot het tegendeel bewezen is. Terwijl je dokters juist moet vertrouwen tot bewijs van het tegendeel." Q was niet te beroerd om toe te geven dat hij weinig vat had op gezondheidszorg. Veel meer dan hier en daar wat elektroniseren zat er niet in.Wie van u weet dat Olivier Chastel (MR) tegenwoordig de bevoegde minister is voor Administratieve Vereenvoudiging? En wat heeft hij al tot stand gebracht in de medische sector? De vraag stellen is ze beantwoorden.