...

De onderzoekers wilden nagaan waar in de hersenen de oorzaak van deze muziekperceptie- en productiestoornis lag. De betrokken patiënten verwerken muzikale informatie anders in twee hersenzones die zich voornamelijk in de rechterhersenhelft situeren, namelijk de auditieve cortex en de frontale cortex. (referentie: Albouy P et al. Brain. 2013;136:1639)