...

De studie werd tussen 2005 en 2011uitgevoerd in het zuiden van Londen. Britse en Amerikaanse onderzoekers gingen het consumptiepatroon van cannabis na bij 410 patiënten tussen 18 en 65 jaar oud die in het ziekenhuis waren opgenomen voor een eerste psychose. De controlegroep bestond uit 370 andere personen in goede gezondheid die in dezelfde regio woonden. Volgens de auteurs van de studie zou 'skunk', of 'stinkdier' in het Nederlands, verantwoordelijk zijn voor een vierde van alle nieuwe gevallen van psychose die optreden in de betreffende wijken van Londen. Mensen die het dagelijks gebruiken lopen vijf keer meer risico om een psychische aandoening te krijgen dan mensen die helemaal geen cannabis gebruiken. Het risico is 'slechts' drie keer hoger bij mensen die alleen in het weekend gebruiken en blijft dubbel zo hoog bij mensen die minder dan een keer per week die variant van cannabis gebruiken. Het verband tussen minder sterke vormen zoals hasjiesj (cannabishars) en psychose is daarentegen veel minder duidelijk.