...

Meer bepaald vonden de auteurs een verband tussen het aantal wetten dat het vuurwapengebruik in een staat regelt en de afname van het aantal doden door vuurwapens. Dat behoeft geen betoog, zeggen we dan, maar soms is het beter de dingen bij hun naam te noemen.(referentie : Fleeger EW et al. JAMA Intern Med. 2013;doi:10.1001/jamainternmed.2013.1286)