...

De Landelijke Huisartsenvereniging maakt van de verkiezingen gebruik om een aantal prioriteiten voor huisartsen onder de aandacht van de Kamerleden en het kabinet te brengen. Een eerste punt dat al jaar en dag op de agenda staat, is 'geschikte praktijkhuisvesting'. Om huisartsenpraktijken in bestaande en nieuwe wijken te behouden of een plek te geven, is een landelijke en lokale aanpak nodig, aldus de LHV. Hierover werd door het vorige kabinet trouwens een 'landelijke werkgroep' ingesteld. Tot tevredenheid van de LHV komt 'geschikte praktijkhuisvesting' ook in diverse verkiezingsprogramma's voor. Meer tijd voor de patiënt was de afgelopen jaren een andere centrale boodschap van de huisartsenvereniging. "We blijven hier bovenop zitten zodat de afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord daadwerkelijk worden uitgevoerd," zo luidt het. Een bijkomende boodschap van de LHV aan Den Haag en de politieke partijen is dat iedereen een huisarts in de buurt moet hebben.Maar het grote speerpunt van de eerstelijnsorganisaties in Nederland is de overmatige administratieve belasting. De LHV hekelt dat eerstelijns zorgaanbieders soms aan dezelfde verplichtingen moeten voldoen als grote zorgorganisaties. "We willen dat alle politieke partijen en straks ook het nieuwe kabinet beseffen dat de regeldruk omlaag moet. Er gaat veel te veel tijd in administratieve verplichtingen zitten, terwijl we al mensen tekortkomen in de zorg", aldus de LHV.Het klinkt ook in Vlaamse oren erg herkenbaar.Bron: de Dokter 6/2023, ledenblad van de LHV.