...

Ze leggen uit dat de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) recent haar jaarlijks rapport publiceerde. De tewerkstelling van personen met een handicap blijft stijgen, ook al worden de opgelegde quota nog niet overal gehaald. Sinds 2009 is het aantal personen met een handicap blijven stijgen : 0,9% in 2009, 1,28% in 2010, 1,37% in 2011 en 1,54% in 2012. De Staatssecretarissen ondelijnen dat de de "beste leerlingen" van 2012 onder andere het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (4,16%), de FOD Defensie (3,84%), de Regie der Gebouwen (3,52%), het Instituut voor Veteranen (3,37%), de FOD Economie (3,16%) en de FOD voor informatie- en communicatietechnologie (Fedict) (2,92%) zijn.