...

Tussen 12 en 18 november - vorige week eigenlijk - bedroeg het gemiddeld aantal positief geteste gevallen per dag 743 precies. Dat betekende een stijging van het zevendaags gemiddelde met 14%.Tijdens de persconferentie van het Nationaal Viruscentrum noteerde Karel Van Gucht toen een daling van het zevendaags gemiddeld, maar hij wees erop hoe de situatie wisselde: nu een een lichte stijging, dan stabilisatie, dan een daling.Punt is ook - zo verduidelijk professor Van Gucht - dat de teststrategie is veranderd, en dat de huidige cijfers over positieve tests niet meer dezelfde betekenis hebben dan enkele weken geleden. Maar ook de metingen van het rioolwater - in 42 stations verspreid over het land - wijzen erop dat de viruscirculatie laag blijft.Hoe dan ook, de seropositiviteit van de tests in de genoemde periode bedroeg 13,5% (gemiddeld 6016 tests per dag.Tussen 15 en 21 november werden er gemiddeld 43,1 patiënten wegens covid in het ziekenhuis opgenomen, een daling van het zevendaags gemiddelde met 19%.Er lagen op maandag 21 november nog 707 patiënten met covid in het ziekenhuis - wat 11% minder was dan de maandag ervoor. Het aantal patiënten met covid op intensieve zorg bedroeg die dag 48 - een daling over de week met 13%.De mediaan van het reproductiegetal ligt op 0,917 - de bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval bedraagt 1,024.Het aantal sterfgevallen steeg dan weer licht (+9%) maar blijft schommelen rond de 5 per dag.Al een derde van de Belgische bevolking kreeg een herfstbooster - in Vlaanderen gaat het om 43%. Bij de bevolking ouder dan 18 jaar gaat het om respectievelijk 41% en 54%.Op de persconferentie van vorige vrijdag 18 november, beschouwde Van Gucht het als een positief teken dat, hoewel de BQ.1-subvariant van Omikron nu stilaan de overhand aan het krijgen is, er nog geen sprake is van een stijging van het aantal ziekenhuisopnamen.Ook wat andere respiratoire virussen betreft, blijft de situatie voorlopig vrij gunstig. In ons land is er geen opvallende toename van het aantal RSV-infectie die men in sommige andere landen wel ziet. Alleen bij de jongste kinderen - tot vier jaar - ziet men de voorbij periode een stijging van het aantal ziekenhuisopnamen in ons land - wat De Gucht in deze periode een normale ontwikkeling noemt.Voorlopig is er nog geen griep in het land.ApenpokkenOns land ontving onlangs een nieuwe belangrijke voorraad van het apenpokkenvaccin. Mensen die een eerste dosis van het apenpokkenvaccin kregen, kunnen nu terecht voor een tweede dosis. Die zou langs normale subcutane weg worden gegeven.Ook mensen die een eerste dosis in het buitenland kregen, komen in aanmerking voor een tweede dosis - als ze van die inenting een bewijs voorleggen.In Vlaanderen zijn nog geen details vrijgegeven. In Brussel kan men voor het tweede vaccin naar het vaccinatiecentrum Pacheco - of naar een van de vier (universitaire) ziekenhuizen die dat vaccin toedienen, zoals UZ Brussel.