...

Deze lange werkuren zouden door stagiairs-geneeskunde in de eerstelijnszorg op de spoedafdelingen worden gepresteerd. Ze zijn niet alleen onwettelijk, maar ook gevaarlijk voor de patiënt. Die krijgt immers een vermoeide stagiair-arts bij zich.Professor Paul Herijgers van UZ Leuven is over deze praktijken alvast niet te spreken. Dat liet hij weten in het programma Hautekiet op Radio 1 vanochtend. Ook hij wijst op de gevaren voor de patiënt, maar ook voor de stagiair. De studiebegeleiders zorgen er volgens Herijgers alvast voor dat dergelijke uitwassen niet voorkomen, maar het durft wel fout lopen op de stageplaats. De professor wil dan ook dat deze zaken worden opgenomen in de evaluatieverslagen van de stagiairs en hun begeleiders.