...

In de Nederlandse versie van het KB over de vaststelling van de zorgprogramma's beroertezorg stond dat, om erkend te worden, een Centrum voor Beroertezorg in de laatste vijf jaar gemiddeld 100 interventies per jaar moet hebben uitgevoerd. In de Franstalige versie stond evenwel dat er in de laatste vijf 100 interventies moeten zijn uitgevoerd - zonder meer. 'Par an' was in de tekst blijkbaar weggevallen, wat het jaarlijkse gemiddelde op 20 zou brengen.Dat wil zeggen dat de tekst van het KB opnieuw gepubliceerd moet worden, merkte de artsenleider op. "Zo raken we vanzelf aan 100.000 pagina's nieuwe regels per jaar."Maar op pagina 91.027 van deze jaargang van het Staatblad wordt vandaag de fout rechtgezet. Per KB wordt in de betrokken zin 'par an' alsnog ingevoegd. Het is maar een kwart van een kolom. Maar het voegt nog een hokje toe aan het labyrint van onze wetgeving.