...

In haar interventie wijst Frieda Gijbels erop dat de huisarts voor het plaatsen van een spiraaltje of staafje voldoende tijd moet uittrekken en dat een beperkt honorarium (13,04 euro) dus zeker gerechtvaardigd is. Sinds 1 maart is het budget voor deze prestatie echter op nul gezet en wordt ze dus niet meer terugbetaald. "Is het de bedoeling om dergelijke gynaecologische handelingen -die perfect in de eerste lijn kunnen- uitsluitend naar de tweede lijn te verwijzen", wou Gijbels weten. "En wordt de drempel dan niet te hoog voor sommige mensen?"Minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke legt in zijn antwoord uit dat de maatregel een onderdeel vormt van een heel pakket om tot meer doelmatige zorg te komen. "Het totaalpakket gaat over 40 miljoen euro en het betreft de uitvoering van het akkoord artsen-ziekenfondsen", aldus de Vooruit-excellentie. "Een spiraaltje of staafje plaatsen, is immers een eenvoudige procedure. Ze maakt integraal deel uit van een raadpleging en mag dus geen aanleiding geven tot een specifieke terugbetaling," zegt Vandenbroucke die er overigens op wijst dat de maatregel na een jaar geëvalueerd wordt. Hij benadrukt dat het niet de bedoeling is om de ingreep naar de tweede lijn te laten verhuizen -waar er evenmin een specifieke code voorzien is. "Als de medische situatie het toelaat, kan de verstrekking altijd bij de huisarts plaatsvinden," besluit de minister.Het overtuigt de N-VA-politica en tandarts van beroep niet. "Ik begrijp het niet goed. Dit is geen goede manier om aan doelmatige zorg te doen. Doelmatige zorg gaat over overconsumptie, over niet-wetenschappelijk onderbouwde praktijken. Die moeten we er uithalen. U zegt dat dit deel kan uitmaken van een raadpleging. Een spiraaltje plaatsen is echter niet eenvoudig. Hier mag een vergoeding tegenover staan," aldus nog Frieda Gijbels.