...

"Het wetsvoorstel om artsen en ziekenhuizen te verplichten zorg te verlenen, ook bij patiënten die het financieel niet breed hebben, doet de wenkbrauwen fronsen", meldt voorzitter Roland Lemye. "Niet alleen zijn artsen deontologisch verplicht dringende zorg te bieden aan iedereen die dat nodig heeft, bovendien stelt de Bvas zich vragen bij de beschuldigingen van beide politici aan het adres van artsen en ziekenhuizen. De Bvas vraagt beide excellenties om dringend met bewijzen van deze eventuele illegale praktijken voor de dag te komen in plaats van een beroepsgroep zonder enig bewijs in een slecht daglicht te plaatsen."Iedereen omnio"Artsen moeten voor hun prestaties worden betaald en dat is ook meteen de enige plicht van de patiënten naar hun artsen toe", gaat de Waalse huisarts verder. "Misschien kunnen de sp.a-excellenties ook hun pijlen richten op de vele patiënten die oneigenlijk gebruik maken van de spoeddiensten van de ziekenhuizen terwijl hun eigen huisarts in veel gevallen de aangewezen persoon is om de medische klacht te behandelen."Uiteindelijk zijn de artsen niet verantwoordelijk voor de belabberde financiële toestand van de Belgische burgers en van de stijgende armoede, besluit Lemye. "Het is de taak van de politiek om hier een antwoord op te vinden. Niets belet de politici om iedereen die het moeilijk heeft een omnio-statuut toe te kennen."