...

Sinds de jaren 1960 int de overheid de sociale zekerheidsbijdragen van zelfstandigen op basis van het inkomen van drie jaar geleden, wat vaak niet overeenstemt met de economische activiteit van de zelfstandige. Zo kan het dat iemand een hoge bijdrage moet betalen omdat hij drie jaar voordien goed heeft geboerd, terwijl de zaken tijdens het lopende jaar minder draaien.VrijstellingenMet de economische crisis in het achterhoofd is het geen toeval dat 80% van de zelfstandigen voorstander is van een nieuwe berekeningswijze. Minister Laruelle merkte ook op dat niet voor niets steeds meer zelfstandigen een aanvraag indienen voor een vrijstelling van bijdragen. Tussen 2005 en 2010 nam het aantal aanvragen met de helft toe.Met de nieuwe berekeningswijze worden de sociale bijdragen bepaald in functie van het jaar zelf. Concreet zal het sociaal verzekeringsfonds de zelfstandige een bedrag voorstellen dat hij elk kwartaal moet betalen en dat zal worden berekend op de geïndexeerde inkomsten van het op twee na laatste jaar. Maar wanneer een zelfstandige een verhoging van de inkomsten verwacht, zal hij meer kunnen betalen. Wanneer hij lagere inkomsten vreest, zal hij mits toestemming van het sociaal verzekeringsfonds minder kunnen bijdragen. Twee jaar later volgt dan de definitieve regularisatie. De bijdragen worden immers berekend op de fiscale inkomsten.Timing?Minister Laruelle hoopt dat de hervorming al vanaf 2014 uit de startblokken kan schieten, al kan dat een jaar later zijn indien de verzekeringskassen dan nog niet helemaal klaar zijn. Ze benadrukt dat het om een budgetneutrale hervorming gaat, waarbij 800.000 zelfstandigen betrokken zijn.