...

De vorsers hebben hun studie uitgevoerd bij 1.673 vrouwen in het laatste trimester van de zwangerschap. Ze vonden een link tussen chronisch snurken en het risico op complicaties. Vrouwen die al voor de zwangerschap snurkten, liepen 65% meer kans om een te kleine baby op de wereld te zetten en meer dan tweemaal zoveel kans om te bevallen via keizersnede. Ook vrouwen die pas begonnen te snurken tijdens de zwangerschap bleven niet gespaard, maar hun risico was kleiner. De kans dat ze via keizersnede bevielen, was toch nog 68% hoger dan bij zwangere vrouwen die niet snurkten. Mogelijke verklaring: snurken is een essentieel teken van slaapapneu, een ademhalingsstoornis die zou kunnen resulteren in een slechtere oxygenatie van het bloed 's nachts en zo de foetale ontwikkeling zou kunnen verstoren. De vorsers denken voorts dat snurken ook een ontsteking zou kunnen veroorzaken, met weerslag op de placenta. (referentie: Sleep, november 2013, doi: 10.5665/sleep.3112)