...

De peiling wijst erop dat 88% van de Fransen een positief verband ziet tussen intensere sportactiviteit en een betere gewichtscontrole, maar dat slechts 12% verklaart minstens 2 uur per week te sporten. Het dagblad stelt vast dat "die enquête, die de relatie van de Fransen met lichaamsbeweging onderzoekt, de ambivalentie van onze medeburgers ter zake illustreert. Het zijn andermaal de hogere categorieën die beter geïnformeerd en gemotiveerd zijn." En dat terwijl een hele rist studies de heilzame effecten van lichaamsbeweging en de negatieve gevolgen van onvoldoende lichaamsbeweging heeft aangetoond.