...

Lippendienst bewijzen, is natuurlijk makkelijk. In het beleid bleef er van die centrale positie van de patiënt niet altijd veel over. Al is er gelukkig wel de realiteit van het terrein. Zorgverleners hebben geen politici vandoen om hun aandacht te richten op de noden van patiënten.De jongste jaren beweegt er evenwel ook iets op de hogere niveaus. Tot voor kort dolde het beleid bijvoorbeeld met vertegenwoordigers van patiënten. Anno nu is het Vlaams Patiëntenplatform uitgegroeid tot een gerespecteerde gesprekspartner. En al langer is bekend dat kleine attenties en een positieve ingesteldheid mensen vleugels kunnen geven. Dat geldt uiteraard ook in de gezondheidszorg. Nieuw is wel dat een gerespecteerd universitair instituut gespecialiseerd in 'gezondheidsbeleid' dit evenzeer ernstig neemt. Academische aandacht voor mangomomenten is een teken van de tijd.In Nederland experimenteert een huisarts met patiëntenbegeleiding. Het project staat nog in zijn kinderschoenen maar is wel lovenswaardig. Het ligt immers in het verlengde van het veelgeprezen concept dat de huisarts de coach is - of zou moeten zijn - van zijn patiënt. Hij is het baken die de zieke doorheen het labyrint van de gezondheidszorg loodst.In sommige domeinen, mHealth bijvoorbeeld, is 'disruptie' zeer scherp waarneembaar. Dat is minder het geval in andere (zachtere) sectoren. Duidelijk is evenwel dat de opmars van het VPP, de experimenten met patiëntenbegeleiding en de aandacht voor mangomomenten aanwijzingen zijn van een - weliswaar minder zichtbare maar evenzeer - reële trendbreuk.