...

De auteurs besluiten dat de mortaliteit hierdoor kan dalen. Ze hebben evenwel geen effect vastgesteld op de duur van het verblijf op intensive care of op het risico op nosocomiale pneumonie. (referentie: Alhazzani W et al. Crit Care Med. 2013;41:1555)