...

De wet werd in de praktijk pas in 1977 afgeschaft en formeel in 2003. Van de 7.600 mensen die op grond van deze wet gesteriliseerd werden, leven er niet veel meer maar door de beslissing van het parlement in Noord-Carolina krijgen de 200 mensen die nog wel in leven zijn nu een schadeloosstelling van in het totaal 10 miljoen dollar (7,5 miljoen euro).