...

Het onderzoek hield rekening met absenteïsme, rookpauzes, medische kosten en pensioenen. Het uiteindelijke bedrag wordt geraamd op 5.816 dollar (4.450 euro) extra kosten per jaar. De auteurs verduidelijken dat dit cijfer moet worden gezien als een indicator van de extra kosten en niet als een voorspellende waarde. Dit bedrag is een gemiddelde, dat in bepaalde activiteitssectoren in meer of mindere mate ruim wordt overschreden. Ze voegen eraan toe dat de resultaten van dit onderzoek werkgevers kunnen helpen om maatregelen te nemen inzake hun rookbeleid. Sommige ondernemingen hebben overigens al beperkende maatregelen ter zake genomen, die kunnen gaan tot een volledig rookverbod tijdens de werkuren. Andere nemen dan weer helemaal geen rokers meer in dienst. (referentie: Berman M et al. Tob Control. 2013;doi:10.1136/tobaccocontrol-2012-050888)