...

De volgende functies zijn vacant:- geneesheer-inspecteur, belast met controle-, evaluatie- en informatieopdrachten;- expert geneesmiddelen, belast met het evalueren van de therapeutische en economische waarde van geneesmiddelen voor financie tegemoetkoming;- arts risico- en verstrekkingenbeheer, een profiel dat een sleutelrol speelt in het besluitvormings- en reglementeringsproces;- geneesheer arbeidsongeschiktheid, om de invaliditeitsdossiers te behandelen.Artsen die bij het Riziv werken, genieten van de voordelen van een overheidsjob, met een flexibel uurrooster en mogelijkheid tot telewerken. De inspecteurs werken zelfs in eigen regio.Het minimumloon bedraagt 39.226,32 euro bruto. Daarnaast is er een jaarpremie die schommelt tussen 25.014,25 en 38.112,41 euro, ter compenstiae voor het stopzetten van de praktijk.