...

De nieuwe financieringswijze is een voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Patiënten krijgen met deze maatregel toegang tot innoverende middelen zes maanden vóór hun registratie door het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA). De procedures voor terugbetaling mee inbegrepen zou het anders nog twee jaar duren voor die middelen in ons land beschikbaar zouden zijn.De minister lanceerde projecten voor 'unmet medical needs' in vier domeinen: stamcel- en vaste-orgaantransplantaties, kindergeneeskunde, oncologie en auto-immuunziekten. Het gaat om middelen waarvoor al voldoende gegevens beschikbaar zijn, al is het nog wachten op langetermijngegevens of de definitieve resultaten van langlopende studies.De farmabedrijven krijgen, in ruil voor het ter beschikking stellen van de medicijnen, financiële steun van de overheid. Naar schatting ruim 3.680 patiënten met een levensbedreigende aandoening zullen nu snel van deze behandelingen gebruik kunnen maken.Zaak blijft natuurlijk wel de betrokken patiënten, voor het informed consent, goed van de mogelijke baten en risico's op de hoogte te brengen.