...

Het Riziv betaalt die zorgpunten een vast bedrag per maand en per vluchteling, maar deze toelage wordt per vluchteling maar maximum drie maanden uitbetaald - en het maandbedrag vermindert geleidelijk. De eerste maand gaat het om 50 euro per vluchteling, de tweede nog om 40 euro en de derde om 30 euro. De bedoeling is immers deze mensen te integreren in het reguliere zorgcircuitDe zorgpunten ontvangen de vluchtelingen, informeren ze over het Belgische systeem, leggen een elektronisch basisdossier aan en bieden de eerste medische en psychosociale hulp.Door een menswaardige opvang - met oog voor de urgente risico's en kwetsbare groepen - bieden de zorgpunten een snelle, aangepaste gezondheidszorg en starten ze een adequaat traject op, ook voor psychische zorg (oorlogstrauma's).De eerste acties omvatten het opmaken van een plan van aanpak, met doorverwijzing indien nodig; het opstellen van een medicatieschema, met de nodige voorschriften voor de persoon; het verstrekken van de preventieve zorg: screening, vaccinatie...In de zorgpunten kunnen verschillende disciplines samenwerken. De werkwijze kan lokaal verschillen, maar de bedoeling is dat ze samenwerken met de eerste lijn in de regio en dat ze doorverwijzing naar de tweede lijn vergemakkelijken.De aanvraagformulieren vindt u hier op de website van het Riziv.