...

De Algemene Raad van het Riziv is er gisteren niet in geslaagd de begroting van de ziekteverzekering 2013 goed te keuren. Dat betekent dat de bevoegdheid om de begroting vast te leggen in handen van de regering komt.In normale omstandigheden keurt de Algemene Raad uiterlijk op de derde maandag van oktober - dit jaar was dat 15 oktober - een definitieve begroting goed. Dit jaar kon dat niet omdat de regionale verkiezingen de procedure doorkruisten en de federale regering nog geen maximaal begrotingscijfer voor 2013 vastlegde. Met als gevolg dat de regeringscommissarissen - die in de Algemene Raad een vetorecht hebben - niet klaar waren met hun huiswerk. Is de begroting niet rond op de derde maandag van oktober, dan gaat de bevoegdheid exclusief over naar de ministerraad en staan de Riziv-organen verder buitenspel. Vorig jaar gebeurde dat ook al eens omdat er toen geen federale regering was.Dr. Marc Moens (Bvas) is niet te spreken over de gang van zaken: "Burgemeesterssjerpen zijn duidelijk belangrijker dan het opstellen van een begroting Volksgezondheid. Het misprijzen van de machtswellustige Laurette Onkelinx, en van de regering, voor de administratie en de overlegpartners wordt nog maar een gedemonstreerd."De Algemene Raad wordt op 29 oktober opnieuw bijeengeroepen, wellicht om te vernemen wat de regering beslist heeft, zegt Moens. "Ik heb deze manier van werken een regelrechte schande genoemd."