...

Het Intermutualistische Agenstschap bezorgde het Riziv half augustus cijfers over de nieuw gecreëerde verstrekkingen voor de aanpak van covid-19. Het betreft de uitgaven tot 31 juli. Daarvan is ook al het tijdstip van de prestatie bekend, maar de gegevens voor de laatste maanden zijn nog onvolledig. Er werden voor bijna 202 miljoen euro uitgaven voor nieuwe covidprestaties geboekt. 58% daarvan(117 miljoen euro) heeft geen impact op de begroting, omdat ze in de plaats komen van andere prestaties. Het gaat over 'zorg op afstand' of teleconsultaties - en voor een klein deelover 'verkorte bestraling voor borstkankerpatiënten (700.000 euro). ImpactVan de 84,8 miljoen die wel impact heeft op de begroting, gaat 6,6 miljoen naar het toezicht in het ziekenhuis op covidpatiënten, 2,5 miljoeneuro naar de honoraria van artsen in triage- of testcentra, en 16,3 miljoen euro naar covidtests (plus 342.000 euro voor serologische tests). Het grootste bedrag, 58,9 miljoen euro, ging naar aanpassing van de basisverstrekkingen en forfaits in de thuisverpleegkunde. Dat de gegevens nog onvolledig zijn blijkt sprekend uit de cijfers over de tests. Het IMA boekte tot 31 juli bedragen voor 358.636 tests op covid (plus nog 35.604 serologische tests). Maar Sciensano telde op 1 augustus al 1.240.354 uitgevoerde tests. TeleconsultatiesTot 31 juli werden 4.576.972 miljoen teleconsultatiesverricht voor zorgcontinuïteit - dat is goed voor een bedrag van 91,5 miljoen euro. Er vonden 733.340 teleconsultaties plaats met het oog op triage - waarvoor 14,6 miljoen euro werd gefactureerd. De meeste gevallen werden telkens in april gerekend. Vanaf mei is er weer sprake van een daling. De cijfers zijn nog niet definitief.