...

Zoals de naam impliceert, houden risicovechtsporten een fysiek risico in voor de betrokken sporters. In 2012 richtte Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) daarom een overkoepelend platform op met als doelstelling deze sporten minder risicovol te maken. Het Risicovechtsportplatform beoogt dit door goede afspraken te maken over het sportmedisch onderzoek voor, tijdens of na wedstrijden; het overleg tussen scheidsrechters en artsen te stroomlijnen; artsen specifiek voor te bereiden op de verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens wedstrijden; et cetera.Speciaal voor artsen die interesse hebben in de begeleiding van vechtsporters organiseert het platform straks een opleidingsvoormiddag, opgedeeld in drie luiken. Eerst komt de toepassing van het sportmedisch geschiktheidsonderzoek volgens het VASO-protocol aan bod - de Sport- en Keuringsartsen (SKA) hielpen mee aan de aanpassing van het protocol voor risicovechtsporten. In het tweede luik gaat de aandacht naar de beperking van risico's bij wedstrijden: welk onderzoek kan een arts uitvoeren voor aanvang van de wedstrijd, wat bij wedstrijdsituaties die een (verhoogd) risico op blijvende letsels inhouden, hoe zit het met verplichte rust- en herstelperiodes, ... ? En om de voormiddag af te sluiten komen enkele experts ter zake aan het woord.Het volledige programma van de opleiding leest u hier. Alle andere praktische details staan vermeld in het blauwe kader onderaan dit artikel.