...

De update betreft dan ook maar het gedeelte van de oorspronkelijke richtlijnen uit 2008 waarvoor kwaliteitsindicatoren worden ontwikkeld. Dat zijn de staging, behandeling en follow-up van maag- en slokdarmkanker.EvolutieHet medisch onderzoek uiteraard staat niet stil en in de afgelopen vier jaar deden zich wel een aantal belangrijke ontwikkelingen voor. Zo is er nu meer bewijs dat neo-adjuvante therapie helpt. Dat betekent dat, voordat chirurgie plaatsvindt, er in het beste geval een combinatie van radio- en chemotherapie wordt gegeven bij slokdarmkanker, en chemotherapie bij maagkanker.Jaarlijks overlijden er in België 1.500 personen aan maag- en slokdarmkanker. Vooral slokdarmkanker is een agressieve aandoening. De vijfjaarsoverleving na de diagnose van de ziekte bedraagt niet meer dan een vijfde van de patiënten.Kwaliteit metenDe richtlijn benadrukt sterk het belang van een multidisciplinaire aanpak van deze aandoeningen, met nauw overleg tussen maagdarmspecialist, chirurg, oncoloog, radiotherapeut, radioloog, patholoog en huisarts in elk stadium van de aandoening. Het KCE breekt een lans voor behandeling in gespecialiseerde centra, waar een ruim volume van activiteit garant staat voor voldoende ervaring.In een volgend stadium worden aan de hand van deze richtlijnen nu ook indicatoren bepaald, waarmee de kwaliteit van deze hooggespecialiseerde zorg kan worden gemeten.Het College voor Oncologie staat verder in voor de implementatie van de richtlijnen. Deze zijn beschikbaar op de website van het Kenniscentrum en van het College.