...

De bedoeling van het Virusbankplatform is om beter voorbereid te zijn op een epidemie of pandemie met een bestaand of een nieuw virus. Het Virusbankplatform verzamelt de nodige expertise en modellen voor de ontdekking, het onderzoek en de ontwikkeling van (bio)farmaceutische interventies tegen bestaande virussen: vaccins, antistoffen en antivirale middelen op basis van kleine moleculen. Het beschikt tevens over modelsystemen die onmiddellijk inzetbaar zijn wanneer een nieuw virus met een verontrustend profiel opduikt.Het platform zal de rol van België in het onderzoek versterken op Europees niveau.De subsidie van 20 miljoen euro gaat naar Research & Developmentvan de KU Leuven. Dat richt het platform op uitgaande van een nauwe samenwerking van het virologisch laboratorium en het Antiviral Drug & Vaccine Research laboratoriumbinnen het Rega-Instituut, en het aan hetzelfde instituut verbonden Center for Drug Design and Discovery. Het ontwerp-KB vertrekt naar de Koning voor ondertekening.