...

De zorgtrajecten diabetes en nierinsufficiëntie startten in 2009. In 2013 verscheen een evaluatie die het licht op groen zette voor een voortzetting van het experiment.Ondertussen bracht men versoepelingen van het systeem aan om een al te strikte toepassing van de regels te voorkomen. Zo geldt al dat: een contact met de specialist moet plaatsvinden binnen een periode van18 maanden in plaats van binnen 12 maanden; meer prestaties van de specialist meetellen als zo een contact.De zorgtrajecten waren oorspronkelijk voorzien voor een duur van vier jaar, maar de contracten blijven ook na die vier jaar lopen. Wanneer een ziekenfonds oordeelt dat de voorwaarden van het contract niet mee beantwoord zijn, moet ze de patiënt én de arts daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. De patiënt kan dan een nieuw zorgtrajectcontract afsluiten.De ministerraad keurde een ontwerp-KB goed dat de nieuwe regels voor de zorgtrajecten vastlegt. De tekst moet nu eerst advies krijgen van de Raad van State.