...

Er zullen voor zowel Nederlandstalige als Franstalige projecten twee prijzen worden uitgereikt: een voor een project dat de kwaliteit van de zorg in de huisartsgeneeskunde verbetert, en een voor een project dat de samenwerking tussen huisartsen en specialisten bevordert.Zet nu het LOK-project opDe prijs kan gaan naar (samenwerkende) huisartsen maar zal bij voorkeur gaan naar een LOK-groep van huisartsen. Bij het project voor een betere samenwerking met specialisten moeten uiteraard ook specialisten betrokken zijn. Projecten mogen zeker een ruime multidisciplinair (eerstelijns)karakter hebben, met medewerking van kinesitherapeuten, thuisverpleegkundigen,... Omdat het wat tijd vraag een goed LOK-project op touw te zetten, wordt de opzet nu al bekend gemaakt. Maar een deelnemingsformulier voor de Quality Award 2015 wordt pas in september 2014 gepubliceerd.De Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP), die de prijs samen met Domus Medica en SSMG organiseert, selecteerde een aantal "prioritaire" domeinen in de huisartsgeneeskunde waarop de projecten betrekking moeten hebben: borstkankerscreening, rationeel voorschrijven (antibiotica, beeldvorming en labtests), goed gebruik van GMD/EMD en zorg voor chronisch zieken.Ieder van de Quality Awards heeft een waarde van 5.000 euro. De jury zal de projecten beoordelen aan de hand van een achttal criteria, waaronder de orinaliteit, het mogelijk impact en de eenvoud.Meer informatie op www.riziv.be.