...

Eind vorige week keurde de ministerraad immers een wetsontwerp goed van minister Laruelle om een deontologische code voor psychologen in te richten én om de Psychologencommissie uit te breiden met een tuchtraad en een raad van beroep. De commissie zal psychologen die deontologisch gezien in de fout gaan, formeel kunnen waarschuwen, maar ook tijdelijk of zelfs definitief kunnen schrappen. "Een belangrijke stap naar een optimale bescherming van onze cliënten en patiënten", reageerde Edward Van Rossen, coördinator van de Psychologencommissie, verheugd op het nieuws.MisbruikVolgens de minister Laruelle is deze aanpassing noodzakelijk voor de verdere professionalisering van het beroep. "Ze kan ook misbruik helpen voorkomen. Nu kunnen psychologen die door een veroordeling hun beroep niet meer mogen uitoefenen in het buitenland, hun activiteiten hier gewoon verder komen zetten. In de huidige wetgeving is immers geen mogelijkheid voorzien om hun erkenning te weigeren als ze de vereiste opleidingsbewijzen kunnen voorleggen. Maar deze eigen deontologische code én tuchtcommissie zal die situatie veranderen."Vorige maand besloot de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) om haar eigen commissie Ethiek en Deontologie de bevoegdheid te geven om maatregelen te treffen tegenover leden die deontologisch in de fout gingen. "Maar onze commissie had enkel bevoegdheid over de eigen leiden. Terwijl aan dit nieuwe tuchtorgaan àlle geregistreerde psychologen onderworpen zullen worden", aldus Koen Lowet, sectorverantwoordelijke klinische psychologie van de BFP. "In tussentijd, tot het nieuwe orgaan gevormd is, zet onze commissie haar werkzaamheden wel verder."GezondheidsberoepLowet voegt er nog aan toe dat zijn federatie blijft strijden voor de erkenning van het beroep klinisch psycholoog als gezondheidsberoep en in spanning het initiatief van minister Onkelinx hierover afwacht. De hoop op een positieve uitkomst is wel gegroeid bij de BFP, aangezien Onkelinx dit voorstel van minister Laruelle ook ondersteunde.