...

In de Franstalige krant La Dernie Heure vraagt hij zich luidop af 'of een psychiater nog het recht heeft om zich openbaar te uiten'. In het bekritiseerde persartikel van dezelfde krant (6 oktober 2010) vindt hij niets terug dat kan wijzen op een psychiatrische diagnose. De term kind-koning behoort tot het vocabularium van de humane wetenschappen. "Als ik zeg dat Bart De Wever niet eens wil dat de Franstaligen hem begrijpen, druk ik me niet uit als psychiater, maar als burger. De Orde zegt overigens zelf dat ik geen diagnose mocht stellen van De Wever omdat hij mijn clit niet is. Mocht hij dat inderdaad zijn, dan had ik me over hem niet mogen uitlaten." (1) Twee hypothesesVolgens de psychiater staan in het artikel ook heel wat 'matigende' termen zoals 'misschien' en 'waarschijnlijk', en zwakte ook zijn besluit een en ander af.Hayez merkt op dat hij op het matje werd geroepen door de provinciale raad. "Drie maanden later publiceert de nationale raad dan een virulent pamflet over mij. Waarom? Om twee redenen. Ik ben een beetje zoals de ezel in de fabel van La Fontaine met de titel: De zieke dieren van de pest". Moraal van die fabel is dat het oordeel van het hof zwart of wit kan zijn naargelang je machtig bent of niet. Toen De Wever drie weken na publicatie op de hoogte werd gebracht, is hij meteen gaan brullen zoals een Vlaamse leeuw, indrukwekkend als hij is. (...) Van zijn felle reactie raakte de Orde kennelijk onder de indruk. Ze bleef blind voor de nuances in het artikel."De andere hypothese van Hayez is politiek. "Wellicht is de nationale raad gefiltreerd door mensen die kort bij de N-VA staan." Hij vindt ook de procedure niet correct. "Ik moest het besluit van de provinciale raad aangetekend krijgen, maar ontving niets. Wellicht omdat toen de zaak eerder als 'onbelangrijk' geklasseerd werd. De provinciale raad moest een document naar de nationale raad sturen en die heeft het recht om de uitspraak te 'verzwaren'. Maar zonder dat poststuk had ik niet eens de kans om me te verdedigen. De klager mag de vertrouwelijke uitspraak van de Orde niet inzien. Als de nationale raad dus zijn beslissing openbaar maakt op zijn site Ordomedic, nagelt hij me publiekelijk aan de schandpaal. Dat doet men zelfs niet met een arts die 50 miljoen euro van het Riziv verduisterde of seksuele betrekkingen met zijn patite had! Het gaat dus om een procedurefout. Als ik tegendraads was, had ik zelfs een klacht tegen de Orde kunnen indienen wegens laster."Voor Hayez komt alles neer op deze essentie vraag: "Welke ruimte bestaat er nog voor een psychiater om zich publiek te uiten? Volgende keer zal men voor een dergelijke kwestie eerder de mening van een garagehouder of een groenteverkoper moeten vragen." Het optreden van de Orde vindt hij ook strijdig met artikel 8 van haar eigen deontologische code. Dat gaat over de arts die zich bewust moet zijn van zijn sociale plichten tegenover de maatschappij.