...

Artikel 3 van het aangevochten besluit bepaalt dat een ziekenhuis een planningsvergunning voor een zorgprogramma kan krijgen als het de laatste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag van de planningsvergunning jaarlijks gemiddeld minimaal vijftig verstrekkingen verricht. Artikel 2 vermeldt om welke verstrekkingen het gaat, namelijk de nomenclatuurnummers: a) 182136-182140 - een of meer trombus retrievers die gebruikt worden bij een endovasculaire intracraniële mechanische trombectomieprocedure bij een ischemisch cerebrovasculair accident; b) 182151-182162 - geheel van katheterisatiemateriaal dat nodig is voor een endovasculaire verwijdering van een intracraniële trombus via aspiratie, of dat nodig is voor het gebruik van een trombus retriever bij een endovasculaire intracraniële mechanische trombectomieprocedure bij een ischemisch cerebrovasculair accident; c) 182173-182184 - geheel van dilatatiemateriaal en eventuele stent die gebruikt worden bij een endovasculaire behandeling van een proximaal gelegen arteriële vernauwing, om toegang te krijgen voor een endovasculaire verwijdering van een intracraniële trombus bij een ischemisch cerebrovasculair accident.Indien op basis van het minimaal aantal van deze verstrekkingen de programmatie nog niet volledig is ingevuld, kan op basis van artikel 5 een planningsvergunning worden toegekend aan een ziekenhuis of samenwerkingsverband dat jaarlijks gemiddeld minder dan vijftig verstrekkingen verrichtte voorafgaand aan de aanvraag van de planningsvergunning.