...

Voor het ongeduld van Prof. Brugada, die vanaf 2013 op eigen houtje met de cardiale screening van twaalfjarigen wil beginnen, konden de Vlaamse vereniging van sportartsen (SKA) en het SVH nog begrip opbrengen. Maar dat hij nu het aandeel van de van huis- en sportartsen bij die screening minimaliseert, verontrust hen.Dr. Tom Teulingkx, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde SKA, en het SVH pleitten gisteren nog voor de verderzetting van het overleg tussen alle betrokken partijen. "Een gezamenlijk project is veel doeltreffender dan verzuilde initiatieven", klonk het. En zo'n gezamenlijk plan is geen verre droom; al maanden wordt druk overlegd met alle betrokken partijen over een breed screeningsprogramma voor jongeren. Dat zou er moeten zijn tegen eind dit jaar, het cardiale gedeelte daarvan kan al vóór de zomervakantie voorgesteld worden. Voor dat cardiale luik was trouwens al overlegd met Prof. Brugada, en er staan opvolgingsgesprekken op de agenda. Zowel bij SKA als bij het SVH reageerde men dan ook verrast op zijn uitspraken in Het Laatste Nieuws van vandaag. Brugada veegt er de plannen van de huis- en sportartsen van tafel en stelt kortweg dat zij niet bevoegd zijn voor de interpretatie van een ECG. Veel meer dan een vragenlijst afnemen en een eerste fysiek onderzoek uitvoeren - bloeddruk meten, naar het hart luisteren, ... - is dan ook niet weggelegd voor hen, zo laat hij uitschijnen.Solo slimDr. Rufy Baeke (SVH) voelt zich gekrenkt in zijn eer als huisarts. "Als ik mag geloven wat in de krant staat, veegt Prof. Brugada de plannen van sport- en huisartsen zomaar van tafel, plannen waar nochtans lange tijd en op een wetenschappelijke manier aan is gewerkt", aldus Baeke. "Ik hoop dan ook dat Prof. Brugada, een verstandig man, zijn plannen om solo slim te spelen opgeeft en samen met ons de laatste hand legt aan het brede screeningsprogramma.""Zijn opmerking dat huisartsen niet bevoegd zijn voor de interpretatie van ECG's klopt overigens niet, wij zijn daar wél voor bevoegd. En we zijn bovendien bereid om ons bij te scholen waar nodig", vervolgt de verontwaardigde SVH-ondervoorzitter. "Preventieve cardiale screening is niet louter werk voor specialisten. Het moet de bedoeling zijn om huis- en sportartsen centraal te plaatsen in dit preventiegebeuren."Dr. Tom Teulingkx is het eens met Baekes uitspraken en voegt eraan toe dat cardiologen geen vragende partij zijn om duizenden preventieve hartscreenings uit te voeren. "De vijftien gerenommeerde cardiologen uit onze expertencommissie, die zich over het cardiale screeningsprotocol buigt, zijn het daar duidelijk over eens. Ideaal is dat huis- en sportartsen de abnormale gevallen er zoveel mogelijk uithalen."Leeftijdsgrens"Ik weet trouwens niet hoe Prof. Brugada de financiële en arbeidstechnische invulling van zijn plannen ziet. Het kan toch bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat iemand die dringend een cardioloog nodig heeft, moet wachten tot de vijftien jonge sportertjes die voor hem zijn ingeschreven, gescreend zijn?""We willen evenwel helemaal geen conflict creëren. We hebben al goede contacten gehad met Prof. Brugada en we willen hem echt graag meekrijgen in ons project", vervolgt Dr. Teulingkx. "Er bestaat wel een verschil qua aanpak: Prof. Brugada mikt op twaalfjarigen, terwijl wij ervoor opteren om pas te beginnen screenen vanaf veertien jaar. Tussen twaalf en veertien jaar zien we veel afwijkende ECG's, veel vals positieven dus. Maar in die leeftijdscategorie leidt dat hoegenaamd nooit tot problemen. Vandaar onze hogere leeftijdsgrens. Dat betekent niet dat we Prof. Brugada's benadering bij voorbaat afkeuren; misschien kunnen we zijn project als een soort studie implementeren in onze aanpak?"Wij probeerden ondertussen om Prof. Pedro Brugada zelf aan de lijn te krijgen voor een reactie, maar kregen hem vooralsnog niet te pakken.