...

"Voor 2023 gelden kort de volgende criteria: voor 55% van het aantal GMD's moet een huisarts een SumEHR opladen, hij moet vijf medicatieschema's hebben in orde gebracht, driemaal het elektronische formulier voor de evaluatie van een handicap hebben gebruikt, voor 50% van de hoofdstuk 4-aanvragen MyCarenet gebruiken, vijf keer de evidence linker van Cebam hebben gebruikt, voor 50% van de consultaties eFact of eAttest gebruiken, en minstens een barometer (voor diabetes of voor antibiotica) hebben geactiveerd", zo lichtt dokter Roel Van Giel (AADM) toe.De huisartsenbarometer is een heel nieuw criterium. Meer toelichting daarover vindt u in ons interview met professor Bert Vaes in de krant van vorige week.Oorspronkelijk was de bedoeling dat huisartsen voor 50% van hun patiënten een medicatieschema zou moeten opladen. "Huisartsen ondervinden evenwel vaak dat wanneer ze een medicatieschema opladen uit Vitalink, daar fouten insluipen die ze dan weer moeten rechtzetten.""We hebben met de producenten gepraat maar die hebben weinig belangstelling om dat recht te zetten. Ze zijn volop met Vidis bezig." "De Franstalige huisartsen hebben daar evenwel weinig last mee. Ze vragen dat het criterium voor het medicatieschema blijft staan. Het compromis is dat de huisarts, zoals voorheen, vijf medicatieschema's moet opladen of in orde zetten."Volgens dokter Van Hoof (Bvas) moeten enkele criteria nog wel verder verfijnd worden. "Voor 50% van het aantal patiënten waarvoor je het GMD bijhoudt een SumEHR opladen, is relatief veel wanneer je lang niet al je GMD-patiënten in het voorbije jaar hebt gezien. Volgens ons moet de noemer het aantal GMD-patiënten zijn waarin je het afgelopen jaar inderdaad contact mee hebt gehad.""Voor jonge huisartsen is driemaal het elektronisch formulier gebruiken voor de evaluatie van een persoon met een handicap wellicht ook te veel - zij hebben nog niet zo veel patiënten bij wie ze een dergelijke beoordeling verrichten."