...

De Nederlandse organisatie Z-CERT, gespecialiseerd in ondersteuning van zorginstellingen, stelde recent dat de fax niet langer geschikt is om medische gegevens uit te wisselen. Het toestel voldoet niet meer aan de huidige normen qua informatiebeveiliging en privacy, zo luidt het.Dat bericht uit de Nederlandse Zorgkrant was voor Artsenkrant aanleiding om onze ziekenhuizen te bevragen over het fax-gebruik. In de regel blijkt hieruit dat men de fax heeft opgegeven. Uitzonderlijk wordt er wel nog gefaxt. Zelfs in het grootste ziekenhuis van het land, UZ Leuven. "Namelijk in het kader van internationale klinische studies waarbij externe partners de fax als communicatiemiddel opleggen." Voor Amerikaanse bedrijven is de fax inderdaad verplichte prik. In de regel zet Leuven echter in op beveiligde e-communicatie met verwijzers en patiënten via beveiligde toegangen tot het patiëntendossier, eHealth en andere kanalen. Afspraken en informatie voor onderzoeken worden zo nodig nog met de reguliere post verstuurd.Een ander UZ, dat van Brussel, legt uit "dat het lab resultaten doorstuurt naar enkele labs waar het mee samenwerkt. Maar wel enkel als er een contract werd afgesloten dat de veiligheid van de gegevens garandeert." Ook het UZ Brussel raadt de fax zoveel mogelijk af. Al sluit men niet uit dat sommige medische diensten er toch nog gebruik van maken. Voor medische verslaggeving naar huisartsen en verwijzers doet het ziekenhuis een beroep op de beveiligde eHealthbox.Opmerkelijk is het antwoord van AZ Sint-Blasius Dendermonde. Hoewel faxen er in onbruik is omdat het verouderde technologie is en omwille van privacyredenen - het risico dat documenten bij de ontvanger rondslingeren - stelt Sint-Blasius toch dat "volgens sommige bronnen de fax minder risico's zou inhouden dan bijvoorbeeld e-mail".