...

Ze onderstrepen dat een chemisch product in de siliconenvulling een endocriene verstoorder is en invloed zou kunnen hebben op de ontwikkeling van een foetus. Ze concluderen dat de zaak van de PIP-implantaten een typisch voorbeeld is van het falen van de regelgeving en de kwaliteitscontrole, en dat daar dringend werk van moet worden gemaakt in het kader van de huidige herziening van de plastische chirurgie. De British Association of Aesthetic Plastic Surgeons (BAAPS) zegt dat het weliswaar gaat om een opinieartikel, maar verklaart zich toch akkoord met het feit dat er nog vragen zijn over de mogelijke effecten van die chemische stoffen. (referentie: Martindale V et Menache A. J R Soc Med. 2013;106:173)