...

Artsen die een patiënt een geneesmiddel voorschrijven, zullen dat binnenkort niet langer mogen doen op de huidige manier. Dat is het gevolg van een KB dat 'de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik' wijzigt. Voor het ingaan van de nieuwe spelregels is het wel nog wachten op een uitvoerings-KB, maar erg lang zou dat niet uitblijven. "Er wordt spoed achter gezet", klinkt het zowel bij het Riziv als bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.Op het nieuwe voorschrift zullen artsen een pak meer informatie moeten vermelden dan nu het geval. Zo mogen ze niet langer initialen gebruiken, voor zichzelf noch voor de patiënt. Meer zelfs: als zij en/of hun patiënten over meerdere voornamen beschikken, dan moeten ze die allemaal voluit schrijven. Daarnaast moeten ze ook hun beroepskwalificatie en hun rechtstreekse contactgegevens weergeven. De informatie over de patiënt moeten ze aanvullen met diens geboortedatum.In Artsenkrant van vandaag zetten we de nakende veranderingen voor u op een rijtje.