...

Vorige week lanceerden de Vlaamse universiteiten een petitie-actie om de contingentering te behouden. Ze verzetten zich zo tegen het KB van minister Onkelinx dat de numerus clausus afschaft voor huisartsen en medische knelpuntdisciplines.De petitietekst is ondertekend door de rectoren en decanen geneeskunde van alle Vlaamse universiteiten. De actie krijgt ook de steun van de geneeskundestudenten, de artsensyndicaten en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde.