...

De pediaters zijn het beu dat hun dossier op de lange baan wordt geschoven. De eerste voorstellen voor specifieke kwaliteitsnormen voor pediatrische intensieve zorgafdelingen werden reeds meer dan tien jaar geleden ingediend. Verschillende kabinetten hebben zich reeds over de voorstellen gebogen. Begin dit jaar kwamen ze ook op tafel bij minister Onkelinx die beloofde het dossier ter harte te nemen. Bij die woorden is het voorlopig gebleven.In tegenstelling met onze buurlanden is er in België geen plan dat intensieve kwaliteitszorg voor kinderen kan garanderen. Zo zijn er in Vlaanderen, volgens de briefschrijvers, ruim 75 zorgplaatsen waar kritiek zieke kinderen worden opgenomen. Vaak worden de kinderen in behandeling genomen "zonder garantie op permanente pediatrische intensieve zorgervaring".De volledige Open Brief leest u hieronder.