...

Aan het woord is professor Ann De Guchtenaere, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Ze geeft tekst en uitleg bij een al langer aanslepend probleem. Met name geldt momenteel voor de financiering van de laagvariabele zorg dat de pasgeborene automatisch dezelfde ernstgraad krijgt als de moeder indien de bevalling normaal verliep en de moeder gezond is. Over deze heikele kwestie ging een delegatie van pediaters woensdag op de koffie bij minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Dat moeder en kind dezelfde ernstgraad krijgen, is een aberratie, vinden de pediaters. Pasgeborenen met sepsis, zuurstoftekort en alle kinderen op niet-intensieve neonatale zorg vallen daardoor onder de laagvariabele zorg. Terwijl het wel over zwaar zieke kindjes kan gaan. Ann De Guchtenaere: "Pasgeborenen hebben recht op een eigen identiteit. Dat is een basisprincipe. Eventuele problemen bij de geboorte gerelateerd aan de baby zijn niet noodzakelijk gelinkt aan de problemen van de mama. De wet op de laagvariabele zorg bedreigt dit basisprincipe." Tijdens de ontmoeting op het kabinet De Block benadrukten de pediaters dit nog eens. Ze onderstreepten ook de gevolgen voor de (eerste dagen na de) geboorte. De boodschap is volgens professor De Guchtenaere doorgedrongen. "Het kabinet erkent de problematiek nu en geeft het Riziv opdracht hier prioritair aan te werken. Zodat moeder en kind voor de medische zorg als aparte individuen kunnen beschouwd worden."Wat daarvan dan de praktische implicaties zijn in het kader van de laagvariabele zorg is op dit ogenblik echter nog onduidelijk. De Guchtenaere: "Het kabinet verzekerde ons dat de pediaters bij de Riziv-analyses betrokken worden. Wel zijn er geen duidelijke deadlines noch zekerheden gegeven." Een stap vooruit dus. Al blijven de pediaters wel waakzaam.