...

Patiënten en naasten verschillen namelijk onderling sterk in hun voorkeuren. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg). Sommigen willen intensief bij het onderzoek worden betrokken en ook op de hoogte worden gehouden van de voortgang, terwijl anderen aangeven dat ze hier veel minder behoefte aan hebben.Verder vinden patiënten en naasten een open en eerlijk gesprek met de betrokken arts essentieel, in een aantal gevallen zelfs belangrijker dan het onderzoek naar het incident zelf. Zij willen weten wat het incident voor de betrokken arts heeft betekend.OnderzoeksrapportPatiënten en naasten waarderen het ook dat ze worden uitgenodigd voor een gesprek over het onderzoeksrapport. Ze ontvangen het rapport ook graag. Zowel het gesprek als het delen van het rapport is voor hen een vorm van erkenning, een teken dat ziekenhuis het incident serieus heeft genomen. Voor patiënten en naasten is het ook belangrijk dat in het rapport staat wat het ziekenhuis heeft geleerd van het (onderzoek naar het) patiëntveiligheidsincident. Die informatie, zo geven de bevraagde patiënten en naasten aan, is immers niet altijd goed terug te vinden.